Wanneer is een RI&E verplicht?

Wanneer is een RI&E verplicht?

Een RI&E (Risico inventarisatie en evaluatie is verplicht voor alle organisaties met meer dan 25 werknemers in dienst. Voor kleinere organisaties waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurd branchespecifiek en in de cao opgenomen RI&E.

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. De Arbowet verplicht iedere organisatie met meer dan 25 werknemers te onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren. Of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Dit onderzoek kan uitgevoerd worden door bijvoorbeeld Arboned. De RI&E is een plan van aanpak met verbeteringsmaatregelen voor de veiligheid op de werkvloer.

Wat zijn de gevolgen als u als bedrijf geen RI&E hebt?

Bent u wettelijk wel RI&E verplicht, maar heeft u geen inventarisatie uitgevoerd? Dan kan u een hoge boete krijgen als Inspectie SZW een bedrijfsbezoek aflegt. Ook bij bedrijfsongevallen kan er gevraagd worden naar de RI&E. Kan u hem dan niet tonen? Dan riskeert u een bestuurlijke boete. Ook een proces verbaal is mogelijk.

Wanneer moet een RI&E worden bijgesteld?

Er wordt in de Arbowet geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Het gaat er vooral om dat de RI&E actueel blijft. Bij grote wijzigingen in het bedrijf is het dus verplicht om de RI&E bij te laten stellen. Dit kan zijn bij wijzigingen als: werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek.

Hoe lang moet de RI&E en het plan van aanpak bewaard worden?

Er wordt in de Arbowet geen termijn gegeven met betrekking tot het bewaren van de documenten. Wettelijke is het bewaren dus niet verplicht. Toch doet u er verstandig aan om de RI&E en de plannen van aanpak voor minimaal 5 jaar te bewaren. Ons advies zal zijn om de stukken voor altijd te bewaren, sla ze bijvoorbeeld op in de cloud. Zo kan u er altijd bij en kan u het gemakkelijk terugvinden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post Navigation